🌍 החזרי טיבוע ציפורים

החזרי טיבוע (ring recovery) מספקים מידע מדעי איכותי אודות חיי הציפור ותנועתה במרחב, נתיבי נדידה, מדדים ביומטריים, הצלחת הרבייה, הקשר לבית גידול ממוקד ועוד. החזרי טיבוע מתקבלים, לרוב : בלכידה חוזרת של הציפור, קריאה מרחוק של טבעת או תג ומציאת ציפור מתה מטובעת. המידע מועבר למרכז הטיבוע הישראלי ובאמצעותו מתקיימת החלפת המידע עם תחנות טיבוע בישראל או מרכזי טיבוע בעולם.👩‍🏫 דוגמאות למספר החזרי טיבוע מעמק חפר של חסידה שחורה, קנית קטנה ושָׁלָּךְ מובאות מטה.

שָׁלָּךְ

Pandion haliaetus

קנית קטנה

Acrocephalus scirpaceus

חסידה שחורה

Ciconia nigra
*המידע על החזרי הטיבוע נמסר על-ידי ותודות למרכז הטיבוע הישראלי Israeli Bird Ringing Center