החזרי טיבוע - חסידה שחורה Ciconia nigra

פרט עם טבעת 64TW שטובע בצ'כיה ביוני 2015 תועד באגמון חפר ב 17.09.2018 | במרחק כ 2500 ק"מ ממקום הטיבוע

פרט עם טבעת 626X שטובע בצ'כיה ביולי 2008 תועד באגמון חפר ב ב 17.09.2018 | במרחק של כ 2600 ק"מ ממקום הטיבוע

פרט עם טבעת 65M5 שטובע בגרמניה (דרום בוואריה) ב 15 יוני 2018 תועד באגמון חפר ב ב 24.09.2018| במרחק של כ 2450 ק"מ ממקום הטיבוע

*בעמק חפר תועדו עד כה פרטים של חסידה שחורה שבקעו בצ'כיה, גרמניה ופולין ופרטים שטובעו בישראל (עמק בית שאן)