טיבוע ציפורים Bird Ringing

טיבוע ציפורים (ringing or banding) הוא כלי ניטור ובקרה לשמירת טבע ומחקר זואולוגי המספק מידע פרטני על ציפורים כחלק ממערכת אקולוגית מקומית ואזורית; המידע הנאסף בטיבוע הוא אמצעי רב עוצמה בקביעת ממשק, מנגנוני הגנה ושמירה על מיני הציפורים ובית הגידול שלהם. באתרי טבע (שמורת טבע, גנים לאומיים, פארקים, אתרי טבע עירוני וכו'), טיבוע ציפורים הוא סטנדרט דה-פקטו לקביעת ממשק אקולוגי ואמצעי תומך בקבלת החלטות לתפעול הנדסי, ניהול מבקרים, מאזן אקולוגי, הידרולוגיה ומשאבי מים. בטיבוע נענדת טבעת מתכת לרגל הציפור עם סימון בינלאומי ייחודי וחד-ערכי (בדומה למספר דרכון, לדוגמה : F328465) , הטבעת נעה בחופשיות על הרגל, אינה מפריעה או מכבידה על התעופה והתנועה ומהווה אחוז זניח ממשקל גוף הציפור. ️ ☝️ חשוב לציין כי מחקרים ובדיקות אין ספור, בישראל ובעולם הראו באופן חד משמעי כי הלכידה אינה פוגעת בציפור, הטיבוע אינו מזיק או מכביד וכל הליך הטיבוע והמדידות אינו גורם כל טראומה ונזק; מחקרים ייעודים שבחנו את השפעת הטיבוע על רבייה ונדידה גם קבעו חד-משמעית כי לא קיימת כל השפעה לפעולת הלכידה והטיבוע על ההצלחה הרבייתית, מציאת זיווג, טיפול בצאצאים, נדידה וכושר השגת המזון. זו שיטה מחקר וניטור מקובלת בכל העולם שתועלתה רבה.

📌 לתשומת לב : טיבוע ציפורים בישראל ובעולם כולו, מחייב היתר ("רישיון"), ידע נרחב, ניסיון מעשי והסמכה מקצועית; בישראל האמור כפוף לרשות הטבע והגנים (רט"ג) ומעוגן בתקנות קפדניות "נוהל היתרי טיבוע 2015" מכוח חוק הגנת חיית הבר (תשט"ו 1955) וחוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה (תשנ"ח 1988). מרכז הטיבוע הישראלי IBRC עוסק בהכשרת מטבעים, ריכוז נתוני הטיבוע, ציוד ולוגיסטיקה ותקשורת עם מרכזי הטיבוע ברחבי העולם במקרים של מציאת ציפורים מטובעות והחלפת מידע.