חרטומית ביצות

Lymnocryptes minimus

חרטומית גמדית

Lymnocryptes minimus

גיבתון סוף

Emberiza schoeniclus

שלדג גמדי

Alcedo atthis