רשימת מינים נדירים בעמק חפר

Gallinago media חרטומית בינונית

Rostratula benghalensis חרטומית בנגלית

Regulus regulus מלכילון האורנים

Mergus serrator מרגון בינוני

Haliaeetus albicilla עיטם לבן-זנב

Vanellus leucurus קיווית לבנת-זנב

Vanellus gregarius קיווית להקנית

Turdus iliacus קיכלי לבן-גבה

Haematopus ostralegus שלצדף החוף

Anser anser אווז אפור

Anser albifrons אווז לבן-מצח

Falco biarmicus בז צוקים

Falco cherrug בז ציידים

Cygnus olor ברבור מצוי

ברבור קטן Cygnus columbianus

Emberiza pusilla גיבתון גמדי

Sturnus roseus זרזיר ארבה

Tetrax tetrax חובה קטנה

Calidris tenuirostris חופית גדולה

Charadrius mongolus חופמי מונגולי

Lanius isabellinus חנקן ערבות