📜מאמרים ופרסומים

☝️ לתשומת לב - ©️ כל הזכויות שמורות לתחנה לחקר ציפורי עמק חפר/אורניתוס סייבר ומדע (להלן "התחנה" ו/או "אורניתוס"), אלא אם נרשם במפורש אחרת. 📜 הוראות והנחיות מפורטות ומחייבות לשימוש מכל סוג ובכל מדיה ו/או ציטוט, אזכור תעשה תחת הנחיות המפורטות ותוך שמירה על זכויות היוצרים וחובות אזכור המקור המבואות במסמך "הנחיות שימוש בחומר מידע ומסמך של התחנה לחקר ציפורי עמק חפר" ולאחר אישור בכתב. התחנה שומרת לתבוע כל סעד וכל פיצוי במקרה של הפרת 'הנחיות השימוש' קלה כחמורה.


אגמון חפר סיכום לכידה וטיבוע ציפורים - סתיו 2017.pdf

אגמון חפר - סיכום לכידה וטיבוע ציפורים סתיו 2017

סקר קינון ינשוף עצים בעמק חפר אביב 2018.pdf

סקר קינון ינשוף עצים בעמק חפר אביב 2018

סקר עופות דורסים חורפים בעמק חפר - חורף 2018-2019.pdf

סקר עופות דורסים חורפים בעמק חפר חורף 2018-2019